Trần Văn Thế

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Đèo Cả