Trần Trí Dũng

Cán bộ Giám sát & Đánh giá Kết quả và Hỗ trợ Hoạt động Cố vấn Khởi nghiệp tại Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sỹ (Swiss EP)