Phạm Duy Hiếu

Phó chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam,Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình