Nguyễn Việt Hùng

CEO và Founder của Color ME - Trường học thiết kế đồ họa