Nguyễn Tiến Trung

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kankyo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư khởi nghiệp quốc gia, đồng sáng lập Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông Hàn