Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Intracom Group