Chu Quang Thái

Thường trực phía Nam của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và sáng tạo Quốc gia NSSC